Lyhyesti GLORIAsta

Projektin avauskokous Helsingissä 10.–11.12. 2013

Kroonisen kivun tausta ja uudet kohdemolekyylit kipulääkeiden kehitykseen – kohteena glia  ja opioidireseptorit.

GLORIA on kansainvälinen, poikkitieteellinen yhteistyöprojekti, jonka rahoittaa Euroopan Unionin Framework Programme Seven. GLORIA-verkostoon kuuluu tutkijoita viidestä eurooppalaisesta tutkimuslaitoksesta: Helsingin yliopistosta, Karolinska Institutetista Ruotsista, CERBM-IGBMC-instituutista Ranskasta, Johan Wolfgang Goethe -yliopistosta Saksasta ja Chemedest OÜ:stä Virosta. Verkoston koordinaattori on Professori Eija Kalso, Helsingin yliopistosta. Viisivuotisen projektin aikana tutkijat selvittävät glian aktivaation ja neuroinflammaation osuutta kroonisessa kivussa.

Krooninen kipu

Krooninen kipu on hyvin yleinen, sosiaalinen ja taloudellinen ongelma, joka koskettaa joka viidettä eurooppalaista. Seitsämänkymmentä vuotta täyttäneiden joukossa jopa joka kolmas kärsii päivittäin kohtalaisesta tai vakavasta, hoitoa vaativasta kivusta. Yhteiskunnan näkökulmasta kroonisen kivun vuoksi menetetään merkittäviä määriä työtunteja, ja kivusta kärsivän yksilön elämänlaatu on heikentynyt.

Vain pieni joukko kroonisesta kivusta kärsivistä hyötyy riittävästi tarjolla olevista kipulääkkeistä. Kipulääkkeiden teho on heillä harvoin tyydyttävä, minkä lisäksi niillä on vakavia haittavaikutuksia, jotka usein johtavat hoidon keskeyttämiseen. Muut kuin steroidipohjaiset tulehduskipulääkkeet ovat usein syynä lääkeaineista johtuvissa sairastumis- ja kuolemantapauksissa. Lisäksi opioidien pitkäkestoinen käyttö kroonisen kivun hoidossa voi johtaa toleranssin ja riippuvuuden syntyyn. Olemassaolevia kipulääkkeitä voitaisiin tehostaa parantamalla niiden turvallisuusprofiileja. Lisäksi uusia kipulääkkeitä voitaisiin kehittää siten, että ne kohdentuisivat tiettyihin kipumekanismeihin erilaisten kroonisten kiputilojen taustalla.

Tutkimuksen tavoite

GLORIA-projektissa pyritään selvittämään glian aktivaation ja neuroinflammaation osuutta kroonisissa kiputiloissa, kuten nivelrikossa ja neuropaattisessa kivussa. Tämä tutkimus yhdistää perustutkimuksen ja kliinisen tutkimuksen menetelmiä ja edistää turvallisempien ja tehokkaampien kipulääkkeiden kehittämistä. Lisäksi tutkimus tuottaa työkaluja, joiden avulla voidaan räätälöidä yksilöllistä hoitoa kunkin potilaan tarpeisiin.


 
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail