Sammanfattning av GLORIA

Kick-off möte 10-11 dec 2013, Helsingfors Finland

Orsaker bakom kronisk smärta och nya målinriktade molekyler för utvecklande av smärtstillande läkemedel – gliaceller och opioidreceptorer i fokus.

GLORIA är ett internationellt och interdisciplinärt tvärvetenskapligt samarbetsprojekt, finansierat av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling. GLORIA nätverket består av medlemmar från fem europeiska forskningsinstitut: Helsingfors universitetet, Finland; Karolinska Institutet, Sverige; CERBM-IGBMC, Frankrike; Johan Wolfgang Goethe -universitetet, Tyskland; och Chemedest OÜ, Estonia. GLORIA koordineras av Professor Eija Kalso från Helsingfors universitet. Syftet för det femåriga projektetet är att kartlägga de roller som aktiverade gliaceller och neuroinfalammation spelar vid kronisk smärta.

Kronisk smärta

Kronisk smärta är ett vanligt socioekonomiskt problem som drabbar var femte europeisk medborgare. Vid fyllda 70 år, lider en tredjedel av moderat eller allvarlig smärta, som kräver behandling. Från samhällets synpunkt betyder detta ett flertal förlorade arbetstimmar, och sänkt livskvalitet för den lidande individen.

Endast en liten grupp av de patienter som lider av långvarig smärta får hjälp av de smärtstillande läkemedel som finns idag. Läkemedel som vanligen används ger sällan tillfredsställande smärtlindring, och har dessutom allvariga biverkningar, vilket ofta leder till att behandlingen avbryts. NSAID, icke steroida antiinflammatoriska läkemedel, har visat sig ofta vara orsaken till dödsfall som orsakas av läkemedel. Dessutom kan det långvariga bruket av opioder inom behandlingen av kronisk smärta leda till beroende och toleransutveckling.

De nuvarande smärtstillande läkemedlens effekt kunde optimeras genom att förbättra deras säkerhetsprofiler. Därtill kunde nya analgetika utvecklas så att de inriktas mot speciella smärtmekanismer som orsakar specifika kroniska smärttillstånd.

Projektets syfte

GLORIA-projektet strävar till att utreda aktiverade gliacellers och neuroinfalammationens roll vid kroniska smärttillstånd, ss. osteoartrit och neuropatisk smärta. Projektet kombinerar grundforskning med kliniska forskningsmetoder, och främjar utvecklingen av säkrare och effektivare smärtstillande läkemedel. Forskningen kommer dessutom att producera verktyg för att kunna modifiera smärtbehandlingen enligt individuella patienters behov (Personalized Medicine).


 
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail